Dagens vikt, invägning 2012-02-18. Vecka 4 med viktvktarna

Dagens vikt 86,6 kg

Minus sen förra invägningen -0,5 kg
Minus sen VV start -2,2 kg

Startvikt 2008 115 kg
Totalt minus sen start – 28,2 kg

3 thoughts on “Invägning

Comments are closed.

Translate »